Hospicjum Stacjonarne

Hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach kontakt

Hospicjum Stacjonarne

Hospicjum stacjonarne im. Chrystusa Króla w Strożach działa od 10 czerwca 2006 r. Warunki bytowe i medyczne dostosowane są do potrzeb pacjentów. Hospicjum wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny, spełniający najnowsze standardy europejskie.

Budynek Hospicjum nie ma barier architektonicznych i jest w pełni przystosowany pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych. Usytuowany jest ponadto z dala od centrum miejscowości, w spokojnej i atrakcyjnej okolicy.

Pacjentów do Hospicjum kieruje lekarz prowadzący. W tym celu należy wypełnić i dostarczyć nam wniosek o przyjęcie (do pobrania poniżej). Po zakwalifikowaniu wniosku i uzgodnieniu terminu przyjęcia należy zgłosić się z aktualnym skierowaniem wystawionym przez lekarza prowadzącego oraz przedstawić aktualną dokumentację medyczną.

Pobyt i leczenie

Pobyt i leczenie w Hospicjum jest bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Hospicjum zapewnia pacjentom całodobową opiekę medyczną. W skład personelu hospicyjnego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, duchowni, wolontariusze.

Budynek Hospicjum przeznaczony jest dla 31 pacjentów. Do ich dyspozycji jest 14 pokoi 2-osobowych oraz 3 pokoje 1- osobowe z łazienkami. Budynek w pełni dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Do dyspozycji naszych pacjentów jest także kaplica, w której znajdują się relikwie św. Jana Pawła II. Chorych codziennie odwiedza ksiądz. Raz w tygodniu odprawiana jest Msza Święta. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Mszy Świętej w kaplicy mają możliwość obejrzenia jej w pokoju za pośrednictwem telewizji.  

Działalność hospicjum stacjonarnego została rozszerzona o 2 jednostki:
•    Hospicjum domowe dla dorosłych od 2008 roku.
•    Hospicjum domowe dla dzieci  – od 2009 roku.

Terapia

Medycyna paliatywna

Idea i działalność medyczna dotycząca opieki hospicyjnej nad chorymi-umierającymi jest niemal równie stara jak cała medycyna. Opiekę paliatywną zaczęto traktować jako osobną specjalność medyczną od połowy lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku.

Medycyna paliatywna obejmuje opieką pacjentów znajdujących się w końcowym stadium nieuleczalnej choroby.

Hospicjum Stacjonarne

- Zapewnia 24 godzinną, stacjonarną opiekę i leczenie objawowe Pacjentów, u których dolegliwości w warunkach domowych są niemożliwe do opanowania.
- Wyposażone jest w nowoczesny sprzęt medyczny, spełniający wymogi najnowszych standardów europejskich.
- Budynek Hospicjum w pełni dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych.